PakkereiselovenEastern Travel & Tours følger Reisegarantifondets Lov om Pakkereiser ved kjøp av pakketurer.

Vilkårene gjelder for pakkereiser som faller inn under definisjonen i "Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1". Dette betyr at reisen inneholder minst to av følgende elementer: transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som vesentlig del av pakken. Kombinasjonen skal være på forhånd tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere minst en overnatting.


Lov om pakkereiser dekker ikke følgende:

 
  •  Bestilling av kun fly.
  •  Bestilling av kun hotell, leiebil el.l.
  •  Bestilling av fly, hotell, leiebil el.l. sammen, men til separat pris.


Reiser som brukes helt eller vesentlig i sammenheng med forretningsdrift, forskningsreiser eller reiser i forbindelse med profesjonelle konkurranser faller utenfor de rettigheter som ellers ville ha falt innunder denne loven.


Du som kunde har bedre sikkerhet når du bestiller en pakkereise. Du er nemlig beskyttet av pakkereiseloven når du bestiller fly sammen med hotell eller andre tjenester.

For mer informasjon om pakkereiseloven, klikk her.